top of page

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden  regelen het gebruik van onze website "Yourapartment.nl"  en vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen Yourapartment.nl en de gebruikers van de Website

.

 1. Acceptatie van de Voorwaarden

  1.1 Door het gebruik van de Website ga je akkoord met deze Voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, gebruik dan de Website niet.

  1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Website, inclusief maar niet beperkt tot bezoekers, klanten, en gebruikers van diensten of functionaliteiten die worden aangeboden op de Website.
   

 2. Gebruik van de Website

  2.1 Je stemt ermee in om de Website alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van anderen of de werking van de Website verstoort.

  2.2 Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de Website te allen tijde en om welke reden dan ook te beperken, op te schorten of te beëindigen.
   

 3. Intellectuele Eigendomsrechten

  3.1 Alle inhoud op de Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, en software, is eigendom van ons of onze licentiegevers en is beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

  3.2 Je stemt ermee in om de inhoud van de Website niet te kopiëren, reproduceren, wijzigen, distribueren, of anderszins te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
   

 4. Links naar Andere Websites

  4.1 De Website kan links bevatten naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites of voor eventuele schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze websites.
   

 5. Beperking van Aansprakelijkheid

  5.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de Website of de inhoud ervan.

  5.2 Onze totale aansprakelijkheid jegens jou voor alle claims, schade, of verliezen, ongeacht de oorzaak, zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat je aan ons hebt betaald voor het gebruik van de Website.
   

 6. Wijzigingen in de Voorwaarden

  6.1 Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden op de Website gepubliceerd en zijn van kracht vanaf de datum van publicatie.
   

 7. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

  7.1 Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

  7.2 Alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Zeeland.
   

Door het gebruik van de Website ga je akkoord met deze Voorwaarden. Als je vragen hebt over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons.

Laatst bijgewerkt op 08-03-2024

bottom of page